Slechte Ideeën als katalysator voor creativiteit: Rico Bakker legt uit.

“Het gaat er niet om hoe slim je bent, maar om hoe je slim bent.”

Innovatie en creativiteit begint met het omarmen van slechte ideeën

Wat als jouw bedrijf kan groeien door juist de slechte ideeën te omarmen en vanuit daar op zoek te gaan naar vernieuwing en inspiratie? Heb je ooit nagedacht over de kracht van een slecht idee? Soms zijn de slechtste ideeën namelijk de beste inspiratiebronnen voor creativiteit en innovatie. Rico Bakker, spreker, auteur én podcastmaker, deelt zijn visie tijdens de derde editie van POWERHOUSE Van Spaendonck over de kracht van een slecht idee.

Slechte ideeën in de spotlight

Slechte ideeën, die heeft Rico genoeg. Een concreet voorbeeld van deze gedachtegang is de slechte ideeënfiets. Deze eigenaardige fiets, waarbij het stuur de andere kant opgaat dan het wiel, lijkt op het eerste gezicht absurd. Waar het hier om gaat is dat echter niet: het doorbreken van de verwachtingen om zo creativiteit te stimuleren. Het gaat niet alleen om een andere manier van fietsen, maar om het doorbreken van vastgeroeste denkpatronen die ons belemmeren om vernieuwend te zijn. Zoals Rico zegt:

“Ik geloof dat je in staat moet zijn om de verwachtingen te doorbreken om creatief te kunnen zijn.”

Rico zorgt voor vernieuwing in bedrijven door te benadrukken hoe belangrijk het is om vanuit verschillende invalshoeken te kijken. Hoe hij dat doet? Met slechte ideeën en absurde gedachte-experimenten. In onder andere zijn podcast interviewt hij mensen die de regels al wél hebben gebroken. Want hoe kan het nou dat het sommige mensen wel lukt om bestaande conventies te doorbreken?

De kunst van kijken hoe dingen anders kunnen

Door te kijken naar hoe dingen anders kunnen dan anders en niet volgens de juiste procedures, ziet Rico honderden mogelijkheden, kansen én manieren. In de afgelopen jaren heeft hij verschillende ontdekkingen gedaan over creativiteit:

1. Wees niet te slim

“Als we het hebben over meegroeien, hebben we het vaak over kennis, ervaring en slimmer worden. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet over hoe slim je bent, maar over hoe je slim bent. We kunnen allemaal naar hetzelfde kijken, maar het toch anders zien. We kunnen allemaal een andere mening hebben, en toch ook weer gelijk hebben. En dat gaat over perspectief.”

2. Innovatie in perspectief

Zelfs de slimste mensen stuiten op barrières die ze niet kunnen omzeilen. Dit heeft vaak niet te maken met gebrek aan kennis, maar juist door een overschot aan kennis. Het gaat er hierbij om dat ze niet weten hoe iets werkt, maar juist hoe iets niet werkt.

De les hieruit is dat té veel kennis en ervaring creativiteit kan belemmeren. Naarmate we meer weten, worden we minder geneigd om alternatieve invalshoeken te zien. Expertise kan leiden tot tunnelvisie. Daarom is het waardevol om af en toe een domme vraag te stellen en zelfs een slecht idee te omarmen. “Het is de naïviteit die innovatie kan stimuleren en ons uitdaagt om buiten de gevestigde kaders te denken”, aldus Rico.

3. Denken in beperkingen

“Het draait niet om wat we weten en kunnen, maar vooral om hoe we denken. En met name: Hoe kun je anders denken.” Eén manier hoe Rico dat graag doet, is om te denken in beperkingen in plaats van mogelijkheden.

Rico geeft het publiek de opdracht om in beperkingen te denken. Dat opent namelijk deuren naar een scala aan antwoorden. Rico stelt onder andere de vraag: “Hoe kunnen we een restaurant beginnen zonder keuken?” Er wordt gedacht aan het plukken van ingrediënten, het bestellen van maaltijden bij andere restaurants het gebruiken van andermans keuken. Deze kleine oefeningen laten zien dat het omarmen van beperkingen ruimte schept voor diversiteit in denken. In plaats van vast te zitten in wat je wél weet, moet je ruimte maken voor wat je niet weet. “Denken in beperkingen is geen beperking op zich. Het is een bevrijding van vastgeroeste denkwijze en opent deuren naar nieuwe ideeën, innovatie en creativiteit”, aldus Rico.

De wereld op de kop

Een krachtige manier om uit bestaande denkpatronen te komen, is dus door het bedenken van onlogische oplossingen en slechte ideeën. Dit doet Rico door de wereld op zijn kop te zetten. Hij stelt de vraag: “Hoe kun je de aandacht trekken van potentiële werkgevers?” De logische benadering hierin zou zijn om te bedenken hoe je daadwerkelijk zo aantrekkelijk mogelijk kunt zijn. Maar wat als je het andersom benadert? “Wat als we kijken naar hoe we zo onaantrekkelijk mogelijk kunnen worden?”

Meegroeien met medewerkers

Je moet durven om buiten de kaders te groeien. Het groeien met medewerkers vraagt om het doorbreken van traditionele denkpatronen. Psychologische veiligheid en het loslaten van impressiemanagement – het vermijden van domme vragen – zijn cruciaal om creativiteit te stimuleren.

Rico daagt de deelnemers uit met een slechte ideeën battle, waarbij ze in één minuut zoveel mogelijk absurde ideeën bedenken voor het aantrekken van nieuw personeel. Van een schoonmaakster als secundaire arbeidsvoorwaarde tot een jury net zoals bij The Voice waarbij de werkgever de kandidaat is en de werknemer de jury: de ideeën stromen binnen. Iedereen is in staat om bestaande conventies te doorbreken en buiten de kaders te denken.

Na deze inspirerende, creatieve én interactieve sessie, kunnen de deelnemers aan de slag met een slechte ideeën battle, het denken in beperkingen én het creëren van ruimte om de kracht van een slecht idee met open armen te ontvangen. Rico sluit af:

“Je hoeft niet elke dag te leven alsof het je laatste dag is, maar wat zou het mooi zijn als we met elkaar kunnen leven alsof het onze eerste is.”